تعبیر خواب

تعبیرنامه در بیان احکام تعبیر خواب (۵ شب اول ماه)

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هر کس خوابی ببیند و تعبیر آنرا خواهد که بداند ببیند که از ماه چند شب گذشته است، به عوض هر شب یک سوره از سوره های قرآنی شمارش کند و بعد از آن در آن سوره نیز به عدد هر شبی که گذشته یک آیه بشمارد. در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود. مثلاً اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده سوره از اول قرآن بشمارد. سوره دهم آیۀ دهم همان سوره تعبیر خواب او خواهد بود.

شب اول تا شب پنجم ماه قمری:

  • اگر در «شب اول ماه» خواب دیده شود، سوره اول قرآن «فاتحه الکتاب» است و آیۀ اول «بسم الله الرّحمن الرّحیم» است. این آیه اشاره است بر کسی که در شب اول ماه واقعه ای دیده باشد و از معنی آن چنین استنباط می شود که: مکتوبی یا حکمی از شخص بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنابر قول جمعی که آیۀ اول «الحمدالله رب العالمین» را می دانند و از معنی آن چنین بر می آید: یک نعمتی که قبل از این نبوده به او می رسد و آن شخص شکران نعمت را بگوید.
  • اگر در «شب دوم ماه» خواب دیده شود، سوره دوم قرآن «بقره» است. بنابر اختلاف مفسّرین از معنی این حروف «الم» و به قول آیۀ دوم «ذلک الکتاب لاریب فیه هدیّ للمتّقین» – از «الم» چنین اسنتباط می شود که: خواب ببیننده بر امری مطّلع می شود که تا آن زمان در خاطرش نگذشته باشد و از «ذلک الکتاب» چنان استنباط می شود که حکمی یا نامه ای به او می رسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او می شود.
  • اگر در «شب سوم ماه» خواب دیده شود، سورۀ سوم سورۀ «آل عمران» است و آیۀ سوم اینست که «نزّل علیک الکتاب» تا آخر آیه – و از معنی این آیه چنان استنباط می شود که: سه چیز متعاقب به او می رسد. سه آیه دلالت بر رسیدن این سه چیز دارد.
  • اگر در «شب چهارم ماه» خواب دیده شود، سورۀ چهارم سورۀ «نساء» است و آیۀ چهارم «واتُوا النساء صدُقاتهن یحله» تا آخر آیه – از معنی آیه چنین استنباط می شود که: زنی مجدد یا مالی عظیم به خانۀ خواب بیننده می رسد یا هدیه مرغوبی به او می دهند.
  • اگر در «شب پنجم ماه» خواب دیده شود، سوره پنجم سورۀ «مائده» است و آیۀ پنجم «اَلیَوم اُحِلَ لَکم الطَّیِبات» تا آخر آیۀ – از معنی آیه چنین استنباط می شود که: از اهل کتاب مثل نصاری و یهودی نفعی با طعام حلالی به خواب بیننده می رسد و شاید به نوعی دیگر به خوشحالی مبدّل شود.
منبع
مجله میچکا
برچسب ها
نمایش بیشتر

۲ دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن